Zdrowie

Badania biochemiczne – czym są, kto je wykonuje?

Biochemia jest to krwi to badanie które pozwala na zbadanie osocze pozyskane przez odwirowanie pobranej od pacjenta krwi żylnej. Czym jest osocze? Osocze składa się w większości z wody i rozpuszczonych w niej hormonów, enzymów, białek i innych bardzo ważnych składników i substancji. Jest to powód dlaczego biochemia krwi jest w stanie perfekcyjnie wskazać w jaki sposób działają poszczególne układy.

Co możemy dostrzec dzięki biochemii krwi?

Podczas trwania biochemii krwi osocze podlega badaniu, które uzyskuje się dzięki odwirowaniu pobranej od osoby, która poddała się badaniu krwi z żyły. 

To badanie krwi jest w stanie dokładnie pokazać w jaki sposób poszczególne układy i pracują konkretne narządy. To badanie jesteśmy w stanie wykonać używając czytnik mikropłytek.

Badanie biochemiczne krwi – te profile występują!

Dla ułatwienia analizy danych oraz dokładniejszego  zdiagnozowania choroby takie badania zostały podzielone na takie profile:

  • profil ogólny, oznacza się w nim: sód, potas, wapń, chlorki, fosfor, kwas moczowy, mocznik, kreatyninę, bilirubinę, AspAT, ALT, fosfatazę alkaliczną, GGT, albuminę, białko całkowite;
  • profil wątrobowy, w nim natomiast oznacza się: transaminazę alaninową asparaginianową (ALT i AspAT);
  • profil nerkowy, z kolei w nim oznacza się: sód, potas, mocznik, kreatyninę;
  • profil sercowy, z kolei w nim oznacza się: transaminazę alaninową (ALT) i asparaginową (AspAT), kinazę kreatynową (CK), dehydrogenazę mleczanową (LDH), potas;
  • profil tarczycowy,w nim natomiast oznacza się: hormony TSH i T4;
  • profil lipidowy, w nim natomiast oznacza się: cholesterol, trójglicerydy (TG), cholesterol HDL, cholesterol LDL;
  • profil kostny, w którym oznacza się: białko całkowite, albuminę, wapń, fosfor, fosfatazę alkaliczną;

Możemy także sporządzić jeszcze bardziej szczegółowe profile, chociażby profil alergiczny, reumatyczny, profil dla ciężarnych, dla dzieci czy też profil przedoperacyjny.

Normy badań biochemicznych – jakie są?

W badaniu biochemicznym krwi każdy składnik oceniany jest osobno bo dla każdego zostały opracowane normy czy też sprawdza się korelacje tych składników ze sobą. Pamiętaj, że te normy mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym wykonano badanie. W związku z tym osoba, na której przeprowadzono badanie nigdy nie powinien samodzielnie poddawać analizie wyników badań. Jedynie lekarz osobą kompetentną aby wyniki badań przeanalizować.

Co warto wiedzieć o biochemii krwi podczas trwania ciąży?

Nieinwazyjne badania prenatalne obejmują na przykład biochemiczne badania krwi. Badanie te polegają na tym, aby pobrać krew kkobiety w ciąży a później zbadać w niej stężenia niektórych składników i substancji. Poziom niektórych z nich które są we krwi ciężarnej może dowodzić o jakichś problemach z płodem. Łącząc badania biochemiczne u ciężarnych z jej wiekiem pomaga konkretnemu programowi komputerowemu policzyć ryzyko wystąpienia chorób wrodzonych płodu. To badanie krwi ma charakter przesiewowy, co oznacza, że każda kobieta w ciąży może je wykonać. Niemniej jednak w Polsce wykonanie takich badań możliwe jest na NFZ jedynie gdy lekarz podejrzewa wystąpienia poważnych wad letalnych płodu.

Warto też dodać że badania biochemiczne krwi u ciężarnych zależą od jej trwania:

  • test PAPP-A – przeprowadza się między 10. a 14. tygodniem ciąży.
  • test potrójny –  najlepiej wykonać go pomiędzy 16. a 18. tygodniem ciąży.
  • test zintegrowany – jest to złączenie wyników testu PAPP-A w 11.–13. tygodniu ciąży wraz z testem potrójnych w 15.–20. tygodniu ciąży. 

Similar Posts