Inne

Modele usług księgowych

Usługi księgowe stanowią profesjonalne wsparcie ekonomiczne w obszernym rozmiarze. Prowadzenie usług księgowych dotyczy m. in. sporządzania podsumowań finansowych, obsługiwania kadr i płac, rachunkowości itd. Do najczęstszych usług księgowych zalicza się przede wszystkim:

 • podatek rejestrowany,
 • sortowanie ,a także archiwizowanie pism księgowych,
 • spisywanie podatkowej księgi zysków ,a także strat,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wsparcie w rejestracji zakładu,
 • spisywanie spisu majątków, przymiotów niematerialnych ,a także prawnych i wyposażenia,
 • prowadzenie pełnych ksiąg finansowych,
 • opracowywanie zapisów należnościowych,
 • rozliczenia PIT,
 • dodatkowe usługi księgowe.

Similar Posts