Bez kategorii

Noże tokarskie – czym są i kiedy należy ich użyć?

Noże tokarskie jak sama nazwa wskazuje używane są do tokarek, które zajmują się skrawaniem. Noże tokarskie posiadają tylko jedno ostrze i przy jego użyciu możemy dokonać toczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Obrabiany surowiec zazwyczaj jest w kształcie bryły obrotowej i za pomocą noży tokarskich możliwe jest nadanie mu innego kształtu. Poza toczeniem przy ich użyciu można wykonać przecinanie, wcinanie, gwintowanie i rowkowanie. Tokarki są dosyć popularnym urządzeniem do wytwarzania gwintów. Z czego zrobiony jest nóż tokarski i jakie mamy jego modele? Jakich jeszcze narzędzi użyjemy do wytwarzania gwintów?

Jak wygląda nóż tokarski?

Nóż tokarski zbudowany jest z dwóch elementów – roboczego i chwytowego. Część chwytowa instalowana jest wprost w tokarce, część robocza za to zawiera kilka innych fragmentów i to dzięki niej nóż może skrawać. Składa się na nią powierzchnia natarcia oraz przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze a także naroże. Każda z tych części pełni inną funkcję i wystarczy, że nie będzie jednej z nich i nóż będzie bezużyteczny. Noże tokarskie wykonane mogą być ze stali szybkotnącej i używane w takim przypadku będą do formowania stali, staliwa, żeliwa a także miękkiego mosiądzu. Drugi surowiec, z którego mogą być zrobione to płytki z węglików spiekanych, które można jeszcze podzielić na rodzaj S oraz H i każde będą stosowane do innych materiałów.

Na jakie kategorie można podzielić noże tokarskie?

Noże tokarskie klasyfikować można ze względu na różne wskaźniki. Przeważnie spotkać można się z podziałem ze względu na technikę kształtowania. W takich sytuacjach wyodrębniamy noże punktowe, kształtowe oraz obwiedniowe. Noże punktowe dotykają się z obrabianym tworzywem punktowo, czyli tylko czubkiem ostrza. Noże kształtowe będą kształtowały tworzywo krawędzią ostrza, a noże obwiedniowe cechują się formowaniem poprzez przetaczanie się po powierzchni.

Drugim sposobem na grupowanie noży tokarskich będzie ze względu na ich budowę.

Wyróżnimy wtedy noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną a także noże oprawkowe. Noże jednolite bywają wykonane tylko z jednego typu tworzywa i zazwyczaj jest to stal, składane dla odmiany posiadają zamienne płytki wykonane z węglików spiekanych. Noże mające płytkę lutowaną przeznaczone są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego czy też wewnętrznego, jak również do przecinania i planowania. Noże oprawkowe tworzą nowe noże tokarskie, które mają nieregularne kształty – promieniowe, przezieraki, wytaczaki oraz zdzieraki.

Za pomocą jakich narzędzi najlepiej obrabiać gwinty?

Gwinty można tworzyć za pomocą paru różnych technik. Wyróżnić możemy obróbkę za pomocą walcowania, frezowania, szlifowania, nacinania gwintownikiem, nożami stycznymi wagnera albo nacinania na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są niezmiernie specjalistycznym i skomplikowanym sprzętem, mimo to przy wykorzystaniu ich obróbka przebiega niezmiernie szybko.

Najprostszymi technikami będzie nacinanie na gwintowniku a także nacinanie gwintu narzynką. Zazwyczaj mogą być używane także w przydomowych warsztatach, wystarczy jedynie, że posiadamy właściwe sprzęty. Warto jednak mieć na uwadze, że na gwintowniku obrobimy tylko gwinty wewnętrzne, a na narzynce gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – noże wagnera

Similar Posts